Визначено порядок утворення інклюзивно-ресурсного центру (огляд Постанови № 545)

Постановою КМУ від 12.07.17 р. № 545 затверджено Положення про інклюзивно-ресурсний центр (далі – Постанова № 545, Положення № 545), у якому визначено порядок утворення та припинення, засади діяльності та статус такого центру. Документ набув чинності 26.07.17 р. (опубліковано в «Урядовому кур‘єрі» від 26.07.17 р. № 137).

Згадаймо, що завдяки Конвенції про права осіб з інвалідністю та Факультативному протоколу до неї, ратифікованим Законом від 16.12.09 р. № 1767-VІ (далі – Конвенція, набула чинності з 06.03.10 р.), нашою країною, серед інших держав – учасниць цієї Конвенції, визнано, зокрема, право інвалідів на освіту шляхом забезпечення інклюзивної освіти. Так, за ч. 2 ст. 24 Конвенції взято зобов‘язання стосовно того, щоб інваліди не виключалися із системи загальної освіти, а діти-інваліди – із системи безплатної та обов‘язкової початкової або середньої освіти. Ці постулати відтепер закріплено в Законі від 23.05.91 р. № 1060-ХІІ «Про освіту.

Отже, визначено, що інклюзивно-ресурсний центр (далі – ІРЦ) є установою із правом юрособи, яка має забезпечити права дітей із особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років у частині здобуття ними дошкільної та загальної середньої освіти (включаючи професійно-технічну) через оцінку розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення кваліфікованого супроводження. Визначено, що засновниками ІРЦ є представницькі органи місцевого самоврядування об‘єднаних територіальних громад (далі – ОТГ), районні, міські ради.

Критериї для утворення ІРЦ – проживання на території ОТГ району не більш як 7 тис. дітей, у місті – щонайбільше 12 тис. дітей. Якщо дітей виявиться більше, до роботи в центрі залучаються додаткові фахівці.

Педнавантаження фахівців центру становитиме 18 год. на тиждень для безпосередньої роботи з особливими дітьми. Окрім виконання цієї функції також ними має провадитись інша діяльність, серед якої надання батькам або законним представникам, педпрацівникам, які беруть участь в інклюзивному навчанні, консультацій.

Згідно з Положенням № 545 на посади керівника та педпрацівників ІРЦ особи призначаються за конкурсом. Необхідно буде дотримуватись і кваліфікаційних вимог, визначених цим документом. Посади директора та фахівців центру прирівняно до посад педпрацівників спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) згідно з Переліком педагогічних посад. Загальна чисельність працюючих в ІРЦ не має перевищувати 12 осіб. Із додатково залученими фахівцями укладатимуться не трудові договори, а договори цивільно-правового характеру (далі – ЦПД).

За п. 49 Положення № 545 функції в частині надання психолого-педагогічної допомоги виконуватимуться вчителями-логопедами, учителями-дефектологами, практичними психологами, вчителями лікувальної фізкультури. Кількість штатних посад згаданих фахівців визначається залежно від кількості дітей та наявності у них:

  • порушень мовлення;
  • тяжких порушень мовлення;
  • у дітей дошкільного віку – фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення;
  • порушень слуху/зору/інтелектуального розвитку;
  • порушення емоційно-вольової сфери/пізнавальних процесів;
  • порушення опорно-рухового апарату.

Ухвалення штатного розпису ІРЦ, режиму його роботи, а також фінансування покладається на його засновника.

Звертаємо увагу, що органи місцевого самоврядування відповідно до Положення № 545 здійснюють утворення, реорганізацію та ліквідацію центрів, змінюють їх склад, графік роботи, призначають та звільняють із посади директора, укладають ЦПД із залученими до роботи в центрах фахівцями тощо.

Важливим є те, що згідно з Постановою № 545 органам місцевого самоврядування протягом двох місяців рекомендовано створити такі структури, як ІРЦ та обласні, Київські та Севастопольські міські ресурсні центри з підтримки інклюзивної освіти шляхом реорганізації психолого-медико-педагогічних консультацій.

Зазначимо, що відповідно до ч. 30 ст. 26 Закону від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення про реорганізацію та перепрофілювання установ, організацій комунальної власності відповідної тергромади ухвалюється виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради. Реорганізація ж навчальних закладів комунальної форми власності провадиться за рішенням місцевої ради.

Uteka.ua

Напишіть відгук